Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning|Kulturkväll | Arrangör |Novellmästarna | Hem

 
 
Arkiv levererade/slutförda projekt

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi/Nostalgy
Referensprojekt
In English
Ulf Broberg
Foto: Sven Tideman

Aktuella & kommande projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • I september 2009 kom kom den femte polis-thrillern i samarbete med kriminalkommissarie Peter Lundström vid Rikspolisstyrelsen, Brytpunkt Uppsala. Den sjätte boken i serien är planerad för 2011 och har arbetsnamnet Pulver.
 • I januari 2008 beslutade styrgruppen om att starta en arbetsgrupp för att förbereda övningen SAMVETE09, i Gävle 15-16/9 2009. Ulf har haft uppdraget att leda arbetsgruppen och att vara övningsledare i september 2009. Fram till årsskiftet 09/10 pågick efterarbete med bland annat video-dokumentation.
 • Planering & spelledning vid fem övningstillfällen med tingsrätterna i Stockholmsregionen - under oktober-november 2008 - rubriken var Krishantering - se pressklipp från Domkretsen (tidskrift från Sveriges domstolar 1/2009) sid 20-21
 • Ett uppföljande Workshop med expertgrupper, på Lindholmen Security Arena i Göteborg 6-7 november 2008 - möjligheter för myndighetssamverkan inom Tema 2 Mobilt bredband för säkerhet i samhället
 • Workshop myndighetssamverkan inom Security Arena Lindholmen Göteborg, genomfördes i september 2008, inom Tema 2 Mobilt bredband för säkerhet i samhället
 • Workshop ang störningsinformation mellan Svensk Energi och Sveriges Radio, i Jönköping i september 2008.
 • Slutfört scenarioskrivning för Räddningsverket maj 2008. Det handlar om en del i avsnittet Stora olyckor inom Centrala samverkanskurser (CSK). CSK är en utveckling av den tidigare Högre Räddningstjänstkursen, HRK.
 • Publikt säkerhetsnät - en förstudie för Göteborg Energi AB utförd januari-mars 2008
 • Workshop för behovsanalys och koncept-utveckling vid svår naturolycka är knutet till Lindholmen Science Park i Göteborg, med KBM som uppdragsgivare och i det aktuella projektet Ericsson - Workshopen hölls i början av december 2007
 • Övningsledare i SAMVETE07 (Samverkan el-tele-media, gick i Växjö och Ljungby 18-9 september 2007, med ett scenario från orkanen Per). Läs artiklar i Smålänningen här och här.
 • I januari 2008 beslutade styrgruppen om att starta en arbetsgrupp för att förbereda SAMVETE09, i Gävle 15-16/9 2009. Ulf har uppdraget att leda arbetsgruppen och kommer att vara övningsledare i september 2009.
 • Fjärde boken av Broberg-Lundström, Mannen från Tenhult, släpptes 29 september 2007 - femte boken planeras för utgivning hösten 2009: Brytpunkt Uppsala
 

Referenspersoner - Aktuella & kommande projekt