Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning|Kulturkväll | Arrangör |Novellmästarna | Hem

 
 
Sakkunnig & projektledare

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi
Referensprojekt
In English

 

Ulf Broberg
Foto: Sven Tideman

 

 • Sakkunnig gällande kritisk infrastruktur i Sverige
 • Sakkunnig gällande den svenska ”blåljussektorn”
 • Sakkunnig gällande informationsstrukturer och informationsinsamling
 • Stor erfarenhet av organisation, projektledning och genomförande av små och stora övningar, till exempel driftövningar, informationsövningar, samverkansövningar för företag och myndigheter
 • Stor erfarenhet av planering och genomförande av seminarier & workshops
 • Scenarioskrivning, inspel, övningsbestämmelser
 • Referenser
 • Övningsledare i Samvete09 - Stad i kris / Gävle 15-16/9 2009
 • Övningsledare i SAMVETE07 (Samverkan el-tele-media i Växjö och Ljungby 18-9 september 2007) - läs en artikel i Smålandsposten 22/8
 • Övningsledare i SAMVETE2005 (Samverkan el-tele-media på Rosersberg)
 • Tretton år som redaktionssekreterare och projektledare vid Sveriges Radios centrala Sändningsledning med ansvar för att säkerställa inflöde av information om störningar i de svenska infrastrukturerna - och dessutom tre år på lokalradion i Uppland (Radio Uppland)
 

Referenspersoner