Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning| Kulturkväll | Arrangör |Hem

 

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi
Referensprojekt
In English
Ulf Broberg
Foto: Sven Tideman

 

 

 

 

 

 

  Referensuppdrag
 
 • SOS Alarm Sverige AB, medverkan i mediaträning, maj 2010
 • Krisövningar med fem tingsrätter i Stockholmsregionen oktober-november 2008
 • Två ytterligare workshops (september resp november 2008) kring myndighetssamverkan, inom Security Arena Lindholmen och temat Mobilt bredband för säkerhet i samhället
 • Scenarioskrivning för Räddningsverket maj 2008
 • Publikt Säkerhetsnät, förstudie 2008 för Göteborg Energi
 • Security Arena Lindholmen: Workshop om möjligheter för myndighetssamverkan inom temat Mobilt bredband för säkerhet i samhället
 • Övningsledare SAMVETE09
 • Övningsledare SAMVETE07
 • Övningsledare SAMVETE2005
 • Toppkonferensen på CIMI (FMV)
 • Telenor - mediaträning
  Referenspersoner
 
 • Ericsson AB: Jonny Möllenhoff, senior account manager, Government and Industry - 08 719 10 11
 • SOS Alarm Sverige AB: Anders Klarström, presstalesman i VD-staben 070 598 38 56
 • Lunds Energikoncernen: Peter Fogelklou, senior advisor 070 602 25 88
 • Stockholms tingsrätt: Thomas Östman, säkerhetschef, 08 561 650 00
 • Stockholms tingsrätt: Agneta Fransson, Personalkonsult/ beteendevetare, 08 561 65 086