Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning|Kulturkväll | Arrangör |Novellmästarna | Hem

 
 
Utbildning & övning

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi
Referensprojekt
In English

 

Ulf Broberg i möte med arbetsgruppen för Samvete07
Foto: Sven Tideman

 

 • Stor erfarenhet av organisation, projektledning och genomförande av små och stora övningar, till exempel driftövningar, informationsövningar, samverkansövningar för företag och myndigheter
 • Scenarioskrivning, inspel, övningsbestämmelser
 • Stor erfarenhet av media-utbildning inom Polisen och delvis SOS Alarm
 • Stor erfarenhet av samarbete med el-tele, t ex Svensk Energi, Svenska Kraftnät, Telenor, TeliaSonera - även kommunledningar
 • Referenser
 • 2009: förberedelser för och genomförande av Övning Samvete09
 • Hösten 2008; en serie krisövningar med fem tingsrätter i Stockholms-regionen: Södertörn, Nacka, Solna, Attunda och Stockholm - se pressklipp från Domkretsen (tidskrift från Sveriges domstolar 1/2009) sid 20-21
 • Arbetat med scenarioskrivning för Räddningsverkets Centrala Samverkanskurser april - maj 2008
 • Leder arbetsgruppen inför SAMVETE09 i Gävle 15-16/9 2009
 • Övningsledare i SAMVETE2005 (Samverkan el-tele-media på Rosersberg)
 • Övningsledare i SAMVETE07 (Samverkan el-tele-media i Växjö och Ljungby 18-9 september 2007) - läs en artikel i Smålandsposten 22/8
 • 13 år som redaktionssekreterare och projektledare vid Sveriges Radios centrala Sändningsledning med ansvar för att säkerställa inflöde av information om störningar i de svenska infrastrukturerna - och dessutom 3 år på lokalradion i Uppland (Radio Uppland/P4 Uppland)
 

Referenspersoner - Referensprojekt