Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning|Stöd för Informationsteknik | Arrangör |Hem

Om..

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi
Referensprojekt
In English

 

Ulf Broberg
Foto: Sven Tideman

Medlem i

 
 

Ulf Broberg har lång efarenhet som radiojournalist, sedan början av nittiotalet på radion. Först inom ”gamla lokalradion” LRAB, på Radio Uppland och från 1994 på Sveriges Radios sändningsledning i Radiohuset, Stockholm, först som redaktionssekreterare och därefter drygt tio år som projektledare med ansvar för inflödet av händelse- och incidentinformation. Dessutom ordförandeuppdrag och andra uppdrag inom EBU, European Broadcasting Union.

Det har inneburit kontakter med i stort sett alla samhällsfunktioner och samhälls-viktiga verksamheter. Ulf är en i en handfull svenska journalister som anses ha stor kunskap, insikt och insyn i samhällets bärande infrastruktur. Ulf anlitas ibland som sakkunnig när det gäller kritisk infrastruktur, inte minst i övningssammanhang och när det gäller scenarioskrivning.

Från 1 juli 2007 arbetar Ulf i flera olika egna verksamheter, med Broberg Innovation som basverksamhet. I företaget kan Ulf erbjuda ett brett spektra av servicetjänster i samarbete med olika kontakter och partners. Författaren Ulf har sju böcker utgivna tillsammans med poliskommissarien Peter Lundström, de senaste: ICE kom ut i januari 2013 och Bödelns leende i september samma år. Flera bokprojekt är på gång - läs mera här.

Konsultuppdrag under 2007-2009 var att leda kriskommunikationsövningarna Samvete07 och Samvete09 . Läs en intervju med Ulf, om Samvete07, på Svensk Energis hemsida .

Läs ett klipp från SOS Alarms kundtidning Signalen som delvis handlar om uppgifterna på Sveriges Radio.

Referenspersoner