Författarskap & journalistik | Arx förlag|Privata utredningsuppdrag | Sakkunnig & projektledare | Utbildning & Övning|Kulturkväll | Arrangör |Novellmästarna | Hem

Nyhetsbrev

Pressmaterial
Projekt
UPsetters
Crime Night
Tideman Foto
Länkar
Kontakt
Om..
Referenser
Nostalgi
Referensprojekt
In English

 

Ulf Broberg
Foto: Sven Tideman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite nostalgi - bilder från förr / some nostalgia: med Radio Upplands Dodge Ram HF-bil när den nya järnvägsbron över Ekolsund - på Mälarbanan - premiärvisas för media hösten 1994. Ingen järnväg på plats ännu, så man kunde köra ut på bron. Själva invigningen var i april 1995. På bilden är masten hissad och Yagi-antennen riktad mot mottagaren på vattentornet i Enköping. Den lilla antennen (någon meter under den stora Yagi-antennen) är för återgången, kontakten med studion. Under andra förhållanden kunde det räcka med GP-antennerna på biltaket.

Bilden togs av UNT:s fotograf Rolf Hamilton och publiceras med tillstånd av UNT.

Mera nostalgi /more/New York april 2004 - New York 1994 - Gäster hos brandkåren i New York 2004 - Radioliv/Radio life - Eurotravel 2000 - Öresundsbron byggs - the Øresund connection is being built