• 30 november 2009 på Konsertbaren
  • Kvällen ägnades helt åt Stig Edqvist med en återblick på Palmeutredningen.
  • Lyssna på Stig Edqvist (del 1 29,7 MB - 32:30 min mp3 - del 2 42,3MB, 46:14 min mp3). Inledning & avrundning Ulf Broberg. Före Stigs anförande spelades nio hopklippta minuter av inspelningen från SOS-centralen i Stockholm 28/2 1986, från första ambulanslarmet kl 23.22 och framåt, upp.
  • Foto nedan Matz Cribäck & Ulf Broberg * som framgår av bilder nedan, bidrog Uppsalapolisen till "Crime-stämningen" genom att göra ett dramatiskt gripande alldeles utanför Konsertbarens ingång *