• 26 maj 2008 på Konsertbaren
  • kvällens författare: Kjell E Genberg om sitt otroligt omfattande författarskap
  • kvällens gäster: Ola Nordström, Helge Fossmos advokat i Knutbyrättegången, om målet sett ur försvarets synpunkt - med inledning av TV4 Upplands Janne Nordling
  • Lyssna på Ola Nordström, med inledning av Janne Nordling: (23,6MB mp3, 51:43 min) - Kjell E Genberg (16,1 MB mp3, 35:50 min)
  • Kjell E Genberg skriver om besöket på Crime Night i DAST
  • Foto nedan Ulf Broberg & Matz Cribäck