• 1 december 2008 på Konsertbaren
  • kvällens författare: Anders Roslund & Börge Hellström, om sina hittills fyra utgivna kriminalromaner och den femte som kommer våren 2009, om sina respektive bakgrunder och om författarskapet; samarbetet mellan en SVT-journalist och en före detta buse
  • kvällens gäst: Stig Edqvist, kriminalkommissarie på Rikskriminalen, chef för Palmeutredningen och för den svenska ID-kommissionen - om uppdraget som utredare åt ICTY (Haag-tribunalen) och lite om Palmeutredningen, flygolyckan i Madrid och Bali-bombarna; i början och slutet i samtal med Ulf Broberg
  • Lyssna på Stig Edqvist (14,9MB - 32:43 min mp3) - Anders Roslund & Börge Hellström (23,6MB - 51:36 min mp3)
  • Foto nedan Ulf Broberg & Matz Cribäck