• 19 april 2010 på Konsertbaren
  • Kjell Eriksson, författare och Örjan Brodin, yttre befäl vid trafikpolisen i Uppsala
  • Foto nedan: Matz Cribäck